บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นและขยายกิจการมายังประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ และขยายเพิ่มเติมอีก 2 สาขาที่เขตบางขุนเทียนและสมุทรสาคร บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์,รถจักรยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า(Logo) ซึ่งติดอันดับต้นๆ ในกลุ่มการตลาดของธุรกิจชิ้นส่วนดังกล่าว ทางด้านการตลาดบริษัทฯ มีลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ และต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เบี้ยขยันรายเดือน
 • - เบี้ยขยันรายปี
 • - เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
 • - เงินรางวัลตามอายุงาน
 • - เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
 • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ
 • - ฝึกอบรมและสัมมนา
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน
 • - โบนัส ตามผลประกอบการ (โดยปกติปีละ 2 ครั้ง)
Contacts
SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
99/68 ม.2
Phanthai Norasing Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
See Map