บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำกัด
บริการติดตั้งระบบหลังคาและระบบหลังคา และอุปกรณ์หลังคา ตลอดจน ติดตั้งบ้านสำเร็จรูป Modular House โดยทีมงานมืออาชีพและสินค้ามาตรฐาน จากเครือ SCG
Benefits
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,ค่าครองชีพ,ค่ารักษาพยาบาล,ทุนการศึกษาบุตร,
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำกัด
1 อาคาร 23 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย
Bang Sue Bang Sue Bangkok 10800
Directions
ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ รถเมล์ที่ผ่าน สาย 97 65 50 52 70
See Map