บริษัท ดี ไอเดียเมดิคอลโปรดักส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจเวชภัณฑ์ เป็นบริษัท ผู้นำเข้า และ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ orthopedic Implant
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดี ไอเดียเมดิคอลโปรดักส์ จำกัด
800/151 ถ.พหลโยธิน
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130