บริษัท คาเรีย คาราวาน ทอยฮอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เริ่มตั้งโรงงานปี พ.ศ.2555 ดำเนินธุรกิจการผลิตรถบ้านเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ
Benefits
สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คาเรีย คาราวาน ทอยฮอลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
277/91 หมู่ที่ 12
Thung Su Khla Si Racha Chon Buri