บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยทุนมีจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท มีพื้นที่ 43,200.00 ตารางเมตร หรือประมาณ 402 ไร่ โรงงาน บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ.2550 และดำเนินการผลิตในปี พ.ศ.2553 มีกำลังการผลิต 9 ล้านขวด/ปี โดยงานก่อสร้างได้ปฏิบัตตามมาตรฐาน GMP อย่างเข้มงวด
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหาร
  • - หอพักพนักงานหรือค่าที่พัก
  • - ปรับเงินเดือนทุกปี, จัดนำเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือกรณี สมรส คลอดบุตร เจ็บป่วย
  • - วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี
  • - วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด
65/7 หมู่ 3
Phai Chalueat Si Mahosot Prachin Buri 25190
See Map