บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Production House)
ของคนไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ฝากผลงานมาแล้วกว่า 20 ปี
การทำงานของผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา และทีมงานของฟีโนมีนาได้รับ
การยอมรับจากบริษัทเอเจนซี่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลงานของ
ฟีโนมีนาได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ทั้งสิ้นกว่า 500 รางวัลไม่ว่าจะเป็น
B.A.D., ADMAN, ADFEST, D&AD, One Show, Clio, และ Cannes Lions
ฟีโนมีนา เคยได้รับการจัดอันดับให้เป็น บริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่
ได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก The Most Awarded Production
Companies in the World 2010 จาก Gunn Report รวมถึงการได้
รับรางวัล Palme d'Or (The Best Production Company) และรางวัล
ภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม (Gold Award) จากเทศกาลหนังโฆษณา
เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอันมาจาก
การทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการ
สร้างสรรค์สังคม เพื่อลูกค้าและผู้บริโภคทุกคน
Benefits
  • - วันหยุดพิเศษเทศกาลปีใหม่ ไม่น้อยกว่า 12 วันต่อปี
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-15 วันต่อปี
  • - ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตกลุ่ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น สมรส , คลอดบุตร , ฌาปนกิจ
  • - สวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
14,16 ซอยสุวรรณมณี
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
Website: www.pheno.com
See Map