บริษัท คิวคิวคิว มอล จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ เช่น กาแฟเวียดนาม ผ้าเช็ดทำความสะอาด
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ค่าที่พัก , เบี้ยเลี้ยง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าน้ำมัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คิวคิวคิว มอล จำกัด
476 ซ.พัฒนาการ 53 ถ.พัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
See Map