บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โมคา(ประเทศไทย)จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริษัทประกอบกิจการ แม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์ โดยนำเข้ามาจากประเทศเกาหลี
Benefits
สวัสดิการทั่วไปตามกฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
93/9 อาคารเคนซิงตันเพลส ชั้นที่4 ซอยแจ้งวัฒนะ13 ถนนแจ้งวัฒนะ
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210