บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เคมี
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ชุดฟอร์มฟรี
  • โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด
57 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง
Rat Niyom Sai Noi Nonthaburi 11150