JobThai
รับบริหารจัดการทรัพย์สิน บริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
Benefits
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์ม
zero position en
Contacts
บริษัท ไทย แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
89/3 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
Bang Talat Pak Kret Nonthaburi 11120