บริษัท ทองประภาค้าเหล็ก จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านการแปรรูปเหล็กประเภทต่างๆเพื่อการส่งออกสู่หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งสินค้าประเภทเหล็กที่เกิดจากการแปรรูปของทางบริษัทเป็นที่นิยมของท้องตลาดในปัจจุบัน ซึ่งทางบริษัทกำลังขยายฐานธุรกิจของบริษัทไปยังหลายประเทศและหลายๆจังหวัด และทางบริษัทมีนโยบาย บริการหลังการขายอย่างแตกต่างเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับทางบริษัทและเพื่อส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทองประภาค้าเหล็ก จำกัด
1005/6-9 ถนนพระราม 3
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120