บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทไทยเส็ง เทรดดิ้ง นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือชั้นนำจากประเทศญุี่ปุ่น เช่น MAKITA, MIKASA, AIRMAN, ENDO, EMIC และอีกหลากหลายยี่ห้อ เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • - เงินเดือนตามโครงการสร้างบริษัท
  • - โบนัสประจำปี
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - ค่ายานพาหนะ
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - ประกันสังคม และกองทุนทดแทน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
493/4 ถนนพระราม3
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
See Map