บริษัท นอร์ทเทิร์น เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทฯประกอบกิจการให้เช่าเครื่องบินเล็ก ,ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านโดยเครื่องบินเล็ก ,ขายอะไหล่และให้บริการรับซ่อมครื่องบินเล็ก
Benefits
  • 1.เงินเดือน โอที เบี้ยเลี้ยง
  • 2.ประกันสังคม
  • 3.โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นอร์ทเทิร์น เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 21ซ.บางนาตราด56 ถ.บางนา
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260