บริษัท เซอราส อิมพลาย จำกัด
ผลิตและส่งออกเซรามิคไปต่างประเทศ
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. พักร้อนประจำปี
  • 3. งานเลี่ยงปีใหม่
  • 4. เที่ยวประจำปี
  • 5. ยูนิฟร์อม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เซอราส อิมพลาย จำกัด
2/28-29 ถ.สุขาภิบาล 2
Prawet Prawet Bangkok 10250