บริษัท เซอราส อิมพลาย จำกัด
ผลิตและส่งออกเซรามิคไปต่างประเทศ
Benefits
1. ประกันสังคม 2. พักร้อนประจำปี 3. งานเลี่ยงปีใหม่ 4. เที่ยวประจำปี 5. ยูนิฟร์อม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เซอราส อิมพลาย จำกัด
2/28-29 ถ.สุขาภิบาล 2
Prawet Prawet Bangkok 10250