บริษัท วีอาร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2545 ลักษณะเป็นโรงงานทำไม้ เฟอร์นิเจอร์ พาเลทไม้ บรรจุภัณฑ์ไม้ทุกชนิด
Benefits
  • - ที่พัก
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วีอาร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
33/5 หมู่ 1
Wang Nam Yen Wang Nam Yen Sa Kaeo 27210