บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย) ผู้ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้านครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการติดตั้ง
Benefits
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ค่าครองชีพ
  • - โบนัสประจำปี
  • - เงินกู้พนักงาน
  • - ค่าประสบการณ์(ถ้ามี)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
Bang Sue Bang Sue Bangkok 10800