บริษัท เอ็มแอนด์เค พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทญี่ปุ่น ได้รับ BOI ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นอะลูมิเนียม ลูกค้าหลักคือ ATA โรงงานตั้งแยุ่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นเหมราช ระยอง
Benefits
1.ค่าอาหารกลางวัน 2.ค่าเดินทาง 3.ค่าเช่าบ้าน 4.ค่ากะ 5.เบี้ยขยันรายเดือน 6.เบี้ยขยันรายปี 7.ชุดยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็มแอนด์เค พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
500/116 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นเหมราช ระยอง
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 20114