บริษัท เอ็มแอนด์เค พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทญี่ปุ่น ได้รับ BOI ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นอะลูมิเนียม ลูกค้าหลักคือ ATA โรงงานตั้งแยุ่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นเหมราช ระยอง
Benefits
  • 1.ค่าอาหารกลางวัน
  • 2.ค่าเดินทาง
  • 3.ค่าเช่าบ้าน
  • 4.ค่ากะ
  • 5.เบี้ยขยันรายเดือน
  • 6.เบี้ยขยันรายปี
  • 7.ชุดยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็มแอนด์เค พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
500/116 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นเหมราช ระยอง
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 20114