บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2539
Benefits
 • 1. รถรับส่ง
 • 2. ค่าอาหาร
 • 3. ค่ากะ / ค่าล่วงเวลา
 • 4. เบี้ยขยัน รายเดือน และรายปี
 • 5. ชุดยูนิฟอร์ม
 • 6. ค่าตำแหน่ง
 • 7. ค่าเช่าบ้าน
 • 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9. ประกันชีวิตประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 10. เงินโบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • 11. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • 12. เงินช่วยเหลือพนักงานตั้งครรภ์ (ค่าอัลตร้าซาว , ค่ายาบำรุงครรภ์)
 • 13. เงินช่วยเหลือบิดา-มารดาเสียชีวิต
 • 14. เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท
 • 15. งานเลี้ยงประจำปี และ กีฬาสี
 • 16. ทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป รับของที่ระลึกจากบริษัทฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
34/4 หมู่ที่ 4 ถนนยุทธศาสตร์ 331 นิคมเหมราชชลบุรี ( บ่อวิน )
Bo Win Si Racha Chon Buri 20230
Website: www.kyoden.jp