บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด (www.infra.co.th) เป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล ดำเนินงานด้านอาคารสูง โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน อุโมงค์ สะพานท่าเรือ และอื่นๆ โดยใช้แนวคิดการออกแบบที่ทันสมัย ประสานกันระหว่างทุกระบบและตรวจสอบคุณภาพงานอย่างเข้มงวด เพื่อความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดของโครงการ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายงานและต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ ความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ในตำแหน่งต่อไปนี้ \t\t\t\t \t\t\t\t\t
Benefits
- โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล - ค่าล่วงเวลา - ค่าเดินทาง - ชุดยูนิฟอร์มประจำปี - เบี้ยเลี้ยงประชุมต่างจังหวัดและต่างประเทศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด
22 ซอยลาดพร้าว 35
Chankasem Chatuchak Bangkok 10900
See Map