ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้า - ส่งออก
บริษัท สุขศิริ มอเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2545
โดย คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ เดิมชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขศิริ ขนส่ง และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย
รถบรรทุก และอะไหล่ยี่ห้อ ไซโนทรัค SINOTRUK เมื่อวันที่ 29 พฤษ-
ภาคม 2553 จาก บริษัท ไซโนทรัค อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
ประเทศจีน SINOTRUK IMPORT & EXPORT CO., LTD, China โดย
คุณหยาง เซงซู - กรรมการบริหาร Mr.Yang Zhengxu - Executive Director
Benefits
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สุขศิริ มอเตอร์ จำกัด
69 หมู่ 6
Mittraphap Muak Lek Saraburi 18180