สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ในระยะแรกของการรวมตัวกัน ได้จัดตั้งเป็น ชมรมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder
Club) เมื่อเดือนเมษายน 2547
และต่อมาได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็น สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ( Home Builder
Association) ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักพัฒนาธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2547 ที่ผ่านมา
There are currently no positions available.
Contacts
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
Website: www.hba-th.org
See Map