บริษัทผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับพนักงานรายเดือน)
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานรายเดือน)
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหาร ,ค่าอาหารช่วงโอที
  • - ค่าความร้อน
  • - ค่ากะดึก
  • - ค่าครองชีพ
  • - โบนัส
Contacts
บริษัท เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
63 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
Bua Loi Nong Khae Saraburi 18230
See Map