บริษัท ผู้นำในรูปแบบการจัดอบรม เพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ เน้นการให้ความรู้ ในรูปแบบสนุกสนาน
ได้สาระโดยเฉพาะการดูแลรักษา สุขภาพ และการป้องกัน เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง รวมถึงสุขภาพจิต
และทัศนคติ ที่ดีในการทำงาน และการดำรงชีวิต
โดย คุณหนูเล็ก ฉัตริษา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรื่องกายภาพ
และการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่ชื่อ ChatrisaYoga (ฉัตริษาโยคะ)
Benefits
  • ประกันสังคม และอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็นเตอร์ริช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
503/13 ซอยวิภาวดี 42 ถนนวิภาวดีรังสิต
Latyao Chatuchak Bangkok 10900