บริษัท ไอพัฒห์ จำกัด
เป็นผู้ขายสินค้าสเปรย์สมุนไพรยี่ห้อ NoGecko เป็นสเปรย์สมุนไพรไล่จิ้งจก ตุ๊กแก งู และสัตว์ลิ้น 2 แฉก ทุกชนิด
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอพัฒห์ จำกัด
5/60 ซอยอุดมทรัพย์ (บรมราชชนนี 13)
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 10700
Directions
  • นั่งรถเมลล์สาย 124, 146, 542, 28 มาลงหน้าโลตัส ปิ่นเกล้า เดินตรงขึ้นมาจะเจอซอยบรมราชชนนี 13 เข้ามาจนสุดซอย จะเจอบ้านเลขที่ 5/60
See Map