ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2545 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาทและต่อมาได้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ปัจจุบัน เงินทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ นั้นได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจแปรรูปและจำหน่ายเนื้อวัว ส่งให้ลูกค้าทั้งห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำ สายการบิน และร้านอาหารต่างๆ
Benefits
  • - ที่พัก
  • - อาหาร 3 มื้อ
  • - โอที
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • - ของขวัญ และกิจกรรมต่างๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
131 หมู่ 7
Nong Kop Ban Pong Ratchaburi 70110
Directions
  • โรงงานอยู่ใกล้โรงเรียนวัดหนองกบ