บริษัท พาราไดซ์ เพลส จำกัด (โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา)
โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจงานบริการห้องพัก / ห้องอาหาร The Park Restaurant & Cafe / ห้องอบรม & สัมมนา สำหรับลูกค้าคนไทย และต่างชาติ ห้องพักจำนวน 266 ห้อง และปัจจุบันมีการขยายพื้นที่และจำนวนห้องพักเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ค่าประสบการณ์
 • - อาหาร 2 มื้อ
 • - INCENTIVE
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - Uniform
 • - เงินกู้บริษัทฯ
 • - ปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาราไดซ์ เพลส จำกัด (โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา)
2/1 ถ.ศรีราชานคร 3
Si Racha Si Racha Chon Buri 20110
เว็บไซต์: www.hotelpacificpark.com
ใช้งานแผนที่