บริษัท ไฮทูล (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์
สวัสดิการ
-ค่ารถมาทำงานคิดตามระยะทาง/ต่อวัน -ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา -ค่าอาหารวันละ 40 บาท -ค่าอาหารวันทำโอที วันละ 30 บาท -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันสังคม -เบี้ยขยัน 200-400 ต่อเดือน -ค่ารักษาพยาบาลปีละ 5,000 บาท -ค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,000 บาท -โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮทูล (ประเทศไทย) จำกัด
175 หมู่ 8
Sung Noen Sung Noen Nakhon Ratchasima 30170