บริษัท ไฮทูล (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์
สวัสดิการ
  • -ค่ารถมาทำงานคิดตามระยะทาง/ต่อวัน
  • -ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา
  • -ค่าอาหารวันละ 40 บาท
  • -ค่าอาหารวันทำโอที วันละ 30 บาท
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -ประกันสังคม
  • -เบี้ยขยัน 200-400 ต่อเดือน
  • -ค่ารักษาพยาบาลปีละ 5,000 บาท
  • -ค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,000 บาท
  • -โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮทูล (ประเทศไทย) จำกัด
175 หมู่ 8
Sung Noen Sung Noen Nakhon Ratchasima 30170