บริษัท อาร์เอสยู เฮลแคร์ จำกัด (www.rsuhealthcare.com) เป็นบริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ตามนโยบายของท่านประธานกรรมการบริษัท ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 5 สาขา คือ
1.อาร์ เอส ยู เมดิคอลเซ็นเตอร์
2.ศูนย์จักษุแพทย์
3.ศูนย์สายตา อาร์ เอส ยู
4.ศูนย์ทันตกรรม อาร์ เอส ยู
5.อาร์ เอส ยู ภิณ์มธารา เอสเตติก้า
อาร์ เอส ยู เฮลแคร์ เป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีมาตรฐานการให้บริการเช่นเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย ที่เพรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่พร้อมให้การบริการการรักษาและให้คำแนะนำเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ อาร์ เอส ยู เฮลแคร์ ยังมีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่สะดวกต่อการเดินทางใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท
Benefits
  • 1. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
  • 2. สิทธิรักษาฟันฟรี
  • 3. ค่ารักษาพยาบาล (คู่สมรส และ บุตร)
  • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5. ค่าครองชีพ
  • 6. ชุดยูนิฟอร์ม
  • 7. สหกรณ์เงินกู้
  • 8. หุ้นสหกรณ์
  • 9. เงินกู้สินเชื่อ ธอส.
Contacts
บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด
571 อาคาร อาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซ.สุขุมวิท 31
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok 10110
See Map