ผู้ผลิตท่อ HDPE ท่อน้ำประปา ท่อไฟ ท่อเกษตร และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับท่อประปาและไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นบริษัทฯที่มั่นคงและสวัสดิการดี
Benefits
  • 1 โบนัสปีละ 1 ครั้ง
  • 2 วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 3 พักร้อนปี ละ 5 วัน
  • 4 ลากิจ ปี ละ 5 วัน
  • 5 เบี้ยขยัน
  • 6 ปรับเงินเดือนเมื่อโปรหลังทดลองงาน
  • 7 ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อิมแพคไพพ์เอ็กซ์ทรูเดอร์ จำกัด
14 ม.4 ซ.เพชรเกษม 110 ถ.เพชรเกษม
Nong Khangphlu Nong Khaem Bangkok 10160