กุญชร ค้าวัสดุก่อสร้าง
ซื้อมา - ขายไป เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง
ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ จำนวน 6 วันต่อสัปดาห์
เริ่มทำงานเวลา 08:00น. ถึง 17:30น.
มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ปีละไม่ต่ำกว่า 13 วัน
Benefits
  • ประกันสังคม และอื่นๆตามโอกาส
There are currently no positions available.
Contacts
กุญชร ค้าวัสดุก่อสร้าง
1793 ถ.สุรนารายณ์
Nai Mueang Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima 30000
Directions
  • - เดินทางด้วยรถประจำทาง
  • - - สาย 6 (ขาว แดง) : ราชภัฏ-บ้านเกาะ-จอหอ
  • - รถมอเตอร์ไซด์
  • - รถยนต์
See Map