บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
บริษัทฯ ก่อต้้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2533 ดำเนินกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care มีบริษัทฯ สาขาในต่างประเทศ 25 ประเทศ
Benefits
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
120 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนบางนา-ตราด
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260