บริษัท เรืองร่ำรวย เซอร์วิส จำกัด
บริหารจัดการด้านบุคคลกรทุกตำแหน่ง
บริหารจัดการด้านการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ POS และเครื่องกั้นทาง
Benefits
  • ตามกฏหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เรืองร่ำรวย เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 26 ซอยพระราม 6 ซอย 28 ถนนพระราม 6
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400