JobThai
บริษัท เจริญเวสา เปเปอร์แพ็ค จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ ซึ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต (Offset)ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ กล่องกระดาษออฟเซต ถุงกระดาษหูเชือก ป้ายสินค้าหรือแผงสินค้า ฉลากสินค้า (สติ๊กเกอร์ และกระดาษ) โดยบริษัทของเรามุ่ง เน้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งด้านคุณภาพที่มีมาตรฐาน การบริการที่ประทับใจ การจัดส่งที่ตรงกำหนด
Benefits
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • โบนัสประจำปี
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท เจริญเวสา เปเปอร์แพ็ค จำกัด
  310/305 ถนนสรงประภา
  Si Kan Don Mueang Bangkok 10210