บริษัทในกลุ่มคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ และอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ บรรจุกระป๋องและเพาซ์ ส่งออกต่างประเทศ และผลิตกระป๋อง ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008, GMP, HACCP, มรท.8001 , มาตรฐานแรงงานสากลด้านจริยธรรมและได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน โดยบริษัทยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งมีโรงงานผลิตทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงาน
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก
 • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • รถรับ-ส่ง ตามเส้นทางที่กำหนด
 • สัมนา/อบรม นอกสถานที่
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สามารถสะสมได้ไม่เกิน 12 วัน)
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพพนักงาน
 • ลาอื่นๆ เช่น ลาเมตตาจิต,ลาคลอด,ลาทำหมัน,ลาเที่ยวต่างประเทศ,ลาสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินนำเที่ยวประจำปี
 • เงินช่วยค่าธรรมเนียมบัตร ATM
 • ค่าเข้ากะ
 • รางวัลเครื่องหมายอายุงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทักษะ
 • ข้าวฟรี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินบำเหน็จ บำนาญ
ติดต่อ
บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
1 หมู่ 4 ถนนบ้านปลายคลองครุ
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
เว็บไซต์: www.kingfisher.co.th
ใช้งานแผนที่