บริษัทประกอบกิจการซื้อขายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ
Benefits
อาหารกลางวัน ที่จอดรถ หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ เวลาทำงานยืดหยุ่นตามความจำเป็น โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
ASA Bangkok Limited
86 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63
Phrakhanong Nuea Watthana Bangkok 10110
See Map