บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านอาหาร ประเภท Topping แยม โดยผลิตและส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม / กองทุนทดแทน 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ตรวจสุขภาพประจำปี 4.ชุดฟอรม์ 5.เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
29/35 หมู่ 1 ถ.สายไหม 58
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220