เป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภทโคมไฟส่องสว่าง หลอดไฟและสินค้าประเภท LED เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ร้านค้า และ ธุรกิจ รวมทั้งสินค้าเทคโนโลยี เพื่อการประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นๆ
Benefits
  • เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฏหมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยทรอน จำกัด
408 ถนนราษฏร์บูรณะ
Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140
See Map