บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา ประกันภัย อันดับ 1 ของประเทศ รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต ประจำตึกช้าง โซน Aชั้น 27
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยง - ที่พักฟรี - เงินกู้ยืม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ทุนการศึกษาบุตร - ชุดฟอร์ม - ท่องเที่ยวต่างประเทศ - etc
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด
ตึกช้าง อาคารเอ ชั้น 27
Latyao Chatuchak Bangkok 10900