บริษัท ซีนิท ดีเวลล๊อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ซีนิท ดีเวลล๊อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป อาทิ การรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์และงานระบบวิศวกรรมก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน, หอพัก, งานหมู่บ้านจัดสรร, งานอาคารเพื่อการพักอาศัย
Benefits
- โบนัส - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีนิท ดีเวลล๊อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
23/66 หมู่ 2 ซอยสายไหม 30
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220
See Map