บริษัท ปิ่นทองสตีล จำกัด
เปิดดำเนินการมามากกว่า 40 ปีบริษัทในเครือ20 กว่าบริษัทพนักงานประมาณ 2,000 คน จำหน่ายเหล็กแผ่นทุกประเภท,รับจ้างตัดเหล็ก
Benefits
 • 1.ประกันชีวิต
 • 2.อุบัติเหตุ
 • 3.สุขภาพ
 • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5.กองทุนฌาปนกิจศพ
 • 6.อาหารกลางวัน
 • 7.สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 8.รางวัลอายุงาน
 • 9.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 10.นำเที่ยวประจำปี
 • 11.จัดเลี้ยงปีใหม่ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ปิ่นทองสตีล จำกัด
1715
Bang Pakok Rat Burana Bangkok 10140