บริษัท ปิ่นทองสตีล จำกัด
เปิดดำเนินการมามากกว่า 40 ปีบริษัทในเครือ20 กว่าบริษัทพนักงานประมาณ 2,000 คน จำหน่ายเหล็กแผ่นทุกประเภท,รับจ้างตัดเหล็ก
Benefits
1.ประกันชีวิต 2.อุบัติเหตุ 3.สุขภาพ 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.กองทุนฌาปนกิจศพ 6.อาหารกลางวัน 7.สหกรณ์ออมทรัพย์ 8.รางวัลอายุงาน 9.โบนัสตามผลประกอบการ 10.นำเที่ยวประจำปี 11.จัดเลี้ยงปีใหม่ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ปิ่นทองสตีล จำกัด
1715
Bang Pakok Rat Burana Bangkok 10140