บริษัท เคเจ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2551 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าเครื่องจักรจากญี่ปุน ขายให้กับโรงงานอาหารในประเทศไทย
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ที่พัก
  • - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เคเจ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
282 ซอยกาญจนาภิเษก 0010
Bangkhae Bang Khae Bangkok 10160