บริษัท แคทเอ็กซ์ จำกัด
เป็นบริษัท Chemical Cleaning หรือ Industrial Cleaning
Benefits
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยเลี้ยงเมื่อออกไซส์งานต่างประเทศ
  • โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แคทเอ็กซ์ จำกัด
651 ซอย ลาดพร้าว80 แยก 22 ถนน ลาดพร้าว
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310