บริษัท บลิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ท
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -หอพัก
  • -รถรับ-ส่ง
  • -อาหารวันละ 2 มือ
  • -ชุดยูนิฟอร็ม
  • -ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -ประกันอะบัติเหตุแบบหมู่
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บลิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
146/1 หมู่ 4 ถ.ธนะรัชน์ (กม.17)
Mu Si Pak Chong Nakhon Ratchasima 30130