บริษัท ฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงมานาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า " LOBO "
ได้รับการรับรองระบบ ISO 9000 IEC 17025 GMP HaCCP กำลังขยายงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
สวัสดิการ
  • - บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูง
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - กองทุนเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันชีวิตหมู่
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - โบนัส
  • - หอพักบริษัท
  • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • - อื่น ๆ อีกมากมาย
ติดต่อ
GLOBO FOODS Co., Ltd.
482 หมู่ 1 ซ.ผูกมิตร ถ.รถรางเก่า
Samrong Tai Phra Pradaeng Samut Prakan 10130
เว็บไซต์: www.globofoods.com,www.lobo.co.th
ใช้งานแผนที่