บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้เริ่มกิจการตั้งแต่ปี คศ. 2005 ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายไร้สายและเคเบิ้ลใยแก้ว ตามโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน รวมถึงส่วนของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น
ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเติบโตเป็นอย่างมากและมีเป้าหมายของบริษัทที่ชัดเจน
โดยเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดังนี้
- สายไฟและสายไฟเบอร์ออฟติกเป็นสินค้าคุณภาพสูงและมีหลายประเภทตามความต้องการของการใช้งาน
- สายไฟและสายไฟเบอร์ออฟติก มีคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการของตลาดการสื่อสาร (Telecommunication)
- สายไฟแบบพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบป้องกันเพลิงไหม้แบบครบวงจร ทั้ง บ้าน, บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบป้องกันโจรกรรมแบบไร้สาย แบบครบวงจร
- ระบบการประชุมผ่านวีดีโอ (Video Conferencing)
- หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน LED Lightning
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ ออกแบบระบบเครือข่ายและการบริการ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยใช้ประสบการณ์การทำงานจากทีมงานวิศวกร ที่มีความรู้ความสามารถของธุรกิจที่ทำอยู่
ทั้งนี้ พวกเรายังได้การไว้วางใจ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริษัทกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก
Benefits
  • โบนัส, O.T., ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้, ประกันสุขภาพ บูพา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1558/29 หมู่บ้าน บ้านกลางกรุง ถ.บางนา-ตราด
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260