บริษัท ชมแสงอินดัสตรี้ จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน เช่น มุ้ง ผ้านวม
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่า
  • Commission
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชมแสงอินดัสตรี้ จำกัด
114 ตรอกสลักหิน ถนนรองเมือง
Rong Mueang Pathum Wan Bangkok 10330
ใช้งานแผนที่