บริษัท พัฒน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็น Sub ให้บริษัทญี่ปุ่น Site งานจะเป็นโรงงานในนิคมแถบชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง
Benefits
ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พัฒน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
129 ซอยรามคำแหง 26/1
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
See Map