บริษัท เอลิเมนท์ เพอร์เฟค จำกัด
บริษัท เอลิเมนท์ เพอร์เฟค จำกัด เป็นผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายสารเคมีทั่วไป สารเคมีอื่นๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำ เช่น น้ำประปา น้ำเสีย ระบบหล่อเย็นและระบบหม้อต้มไอน้ำ ด้วยทีมงานที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ประกอบกับนโยบายที่เน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทฯสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ และบริการ ด้วยความเอาใจใส่เสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
Benefits
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอลิเมนท์ เพอร์เฟค จำกัด
120/3 หมู่ที่ 1
Bang Khu Wat Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000