บริษัท เค แอล เอ จำกัด
โรงงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกและขายภายในประเทศ โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน)
Benefits
  • เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โอที ค่าข้าว ค่าเช่าบ้าน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เค แอล เอ จำกัด
7/103 ม.4 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิติ้ (บ่อวิน)
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
Directions
  • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
See Map