บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม ตลอดจนการออกแบบ ควบคุม วิเคราะห์ การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ฯลฯ
Benefits
  • สวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด
  • เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด
  • โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด
274 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 60
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
See Map